Anbi

Anbi

Onze stichting is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) onder de naam: Stichting Kledingbank Komt wel Goed (zie voor controle de website van de belastingdienst).

Ons RSIN nummer is: 852746404

Ons post en bezoekadres is: van Bearlestraat 241, postcode 3132EE te Vlaardingen.

De stichting heeft als doel het doorgeven van goede herbruikbare kleding aan mensen die hier (tijdelijk) zelf niet meer in kunnen voorzien. De kinderen staan bij ons centraal. En voort al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk, (overtollige) baten zullen worden aangewend ter verwezenlijking van de doelstelling. Bij onze Stichting werken uitsluitend vrijwilligers, dus niemand krijgt bij ons een salaris.

Als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling ) hebben wij enkele belastingvoordelen. Als u of uw bedrijf ons een schenking of donatie doet kunt u dit van de belasting aftrekken.

Wij publiceren onze financiele verantwoording over elk boekjaar op onze website.