Beleidsplan

Beleidsplan

Inleiding
In de Westwijk van Vlaardingen is op 25 april 2013 Stichting Kledingbank Komt wel Goed opgericht omdat de initiatiefnemers veel signalen zowel uit de Westwijk alsook uit de hele stad kregen, dat er veel kinderen vooral in de winter onvoldoende kleding en schoenen hadden om goed gekleed en vooral warm naar school te kunnen gaan. Deze signalen kwamen van diverse scholen en leraren b.v. het signaal dat bij de gymlessen kinderen zowel geen gymkleding maar ook geen ondergoed aan hadden. Veel gezinnen in Vlaardingen leven in armoede. De gemeente Vlaardingen had ook al veel onderzoek gedaan om de armoede per wijk in kaart te brengen. Deze onderzoeken bevestigden de al eerdere signalen dat er veel bewoners en met name gezinnen met kinderen onder de armoedegrens leven.

Primaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is primair het doorgeven van goede herbruikbare kleding aan mensen met een laag inkomen (of een laag besteedbaar inkomen) die hier (tijdelijk) zelf niet meer in kunnen voorzien. De kinderen staan hierin centraal. De doelgroep zijn vooral gezinnen met kinderen maar de groep alleenstaanden met schulden groeit de laatste jaren steeds meer.

┬áBeleidsplan-2017-2022 – Klik Hier!