Het Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:


Therésa de Goede, voorzitter en penningmeester.

André van den Broek, secretaris.

Marina Glazemaker, algemeen bestuurslid.