Jaarverslagen

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017 Stichting Kledingbank Komt Wel Goed te Vlaardingen

In 2017 zien we dat het aantal deelnemers niet meer zo snel groeit als in voorgaande jaren. De kledingbank helpt nu ruim 1000 mensen in Vlaardingen aan de nodige kleding, waarvan ruim 575 kinderen zijn. De samenwerkingsverbanden met de wijkteams van Minters, Elckerlyc en vluchtelingenwerk zijn verder versterkt en zij verwijzen hun cliënten door naar de kledingbank. Daarnaast komt ook een groot deel van de deelnemers zichzelf aanmelden via de kledingbank en zijn niet bekend bij de hulpverlening. Via het eerste intakegesprek en inschrijving verwijst de kledingbank indien gewenst, door naar de juiste hulpverlening. Dit kan heel divers zijn, b.v. wijkteam, formulierenbrigade, raadslieden, enz. Door een goede samenwerking tussen alle partners kunnen we zoveel mogelijk mensen helpen op diverse gebieden.

De kledingbank heeft heel 2017 participatietrajecten voor Stroomopwaarts verzorgd. De kledingbank biedt plaats aan vrouwen die in het kader van de participatiewet werkervaring willen opdoen middels een participatietraject vanuit Stroomopwaarts van de gemeente Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Door onze persoonlijke begeleiding, waarin maatwerk voorop staat, hebben we het doel om deze vrouwen te ondersteunen en bij te staan in hun persoonlijke ontwikkeling. Totaal heeft de kledingbank 21 cliënten begeleid in een participatietraject. Resultaat is dat er twee cliënten zijn uitgestroomd naar werk, twee cliënten zijn na het traject weer terug naar school gegaan voor een opleiding en 17 cliënten zijn na een leerperiode doorgestroomd naar een ander traject.

Naast de participatieplaatsen voor vrouwen blijven we ook plaats bieden aan vrijwilligers. Via het Servicepunt Vrijwilligers van de gemeente Vlaardingen hebben we een open vacature voor vrijwilligers waardoor er nieuwe vrijwilligers binnen stromen. In 2017 waren er tussen de 15 à 20 vrijwilligsters werkzaam voor de kledingbank. Vanuit de wijkteams krijgen we ook regelmatig een vrijwilliger doorverwezen om ons team te versterken. Ook de vrijwilligers ondersteunen/begeleiden wij indien gewenst. Hierbij staat zelfstandigheid en zelfredzaamheid hoog in het vaandel.

Er hebben 8 stagiaires hun maatschappelijke stage dit jaar bij onze kledingbank afgerond. (Van het Lentiz Geuzencollege en Lentiz Groen van Prinsterenlyceum en Mavo Vos).

In het bestuur heeft een wisseling plaats gevonden. Eind juni is Liana Sallons afgetreden omdat het werk haar teveel werd. In haar plaats is in augustus als nieuwe secretaris aangetreden André van den Broek. In 2017 hebben we zes bestuursvergaderingen gehouden en vijf vergaderingen met alle vrijwilligers van de kledingbank.

Voor de zomervakantie en voor de kerstvakantie hebben we met alle vrijwilligsters een teambulding georganiseerd, zodat de vrijwilligsters elkaar op een heel andere manier leren kennen. Dit was zoals elk jaar weer een groot succes en werd door allen als zeer positief ervaren.

Het bestuur.

 Resultaten rekening 2017 – Klik Hier!

 Financiele jaarverslag 2017 – Klik Hier!

 Jaarverslag 2017 – Klik Hier!

 Balans 2017 – Klik Hier!